Eş Anlamlılar Sözlüğü

Eş anlamlısı nedir aracılığı ile eş anlamlı kelimeleri öğrenebilirsiniz.

What is the synonym of crashing?

After the crash of Whatsapp, Facebook and Instagram, internet users began to search for synonyms for the word “crash”.

collapseçökmek, yıkılmak, düşmek, portatif olmak, suya düşmek, başarısız olmak
cave inkazmak, oymak, açmak, çökmek, yıkılmak
fall downdüşmek, çökmek, yıkılmak, eğilmek, saygıyla eğilmek, reddetmek
give wayçökmek, yol vermek, öncelik tanımak, kendini vermek, kapılmak, dayanamamak
crumple upburuşturmak, kırıştırmak, çökmek, düşmek
declineazalmak, kabul etmemek, çevirmek, düşmek, geri çevirmek, çökmek
sinkbatırmak, batmak, mahvetmek, gömülmek, fakirleşmek, çökmek
fall inçökmek, göçmek, içine düşmek, kapılmak, vadesi gelmek, süresi bitmek
come downdüşmek, inmek, yıkılmak, çökmek, gözden düşmek, önemsizleşmek
settleyerleşmek, yetinmek, ödemek, yerleştirmek, durulmak, çökmek
cavekazmak, oymak, açmak, çökmek, yıkılmak, batmak
cowerçömelmek, çökmek, korkudan sinmek, dizlerinin bağı çözülmek
crackçatlamak, kırmak, patlamak, çatırdamak, şaklatmak, çökmek
crack upyıkılmak, çökmek, dağılmak, dağıtmak, övmek, gülmekten katılmak
crouchçömelmek, çökmek, büzülmek, sinmek
crumpleçökmek, buruşmak, buruşturmak, çökertmek, devirmek, kırışmak
dentgöçmek, berelemek, çentmek, çökertmek, göçürtmek, çökmek
descendinmek, aşağı yuvarlanmak, alçalmak, soyundan gelmek, madene inmek, çökmek
dipdaldırmak, bandırmak, dalış yapmak, banmak, batırmak, çökmek
foldkatlamak, kıvırmak, sarmak, kavuşturmak, çökmek, kapanmak
fold upsarmak, çökmek, dürmek, kapanmak
founderbatmak, çökmek, yıkılmak, boşa çıkmak, saplanıp kalmak, sakatlanmak
gravitateçekilmek, batmak, yerçekimi ile çekilmek, çekimine kapılmak, cazibesine kapılmak, çökmek
sagdüşmek, eğilmek, sarkmak, çökmek, bel vermek, azalmak
slumpçökmek, birden düşmek, pat diye düşmek, kaymak
slump downyığılmak, kendini bırakmak, çökmek
squatçömelmek, çökmek, izinsiz yerleşmek, kurulmak, araziye sahip çıkmak, başkasının arazisine kurulmak
subsideçökmek, çökelmek, sakinleşmek, alçalmak, dibe çökmek, geçmek
bend