jeolojikin eş anlamlısı nedir?

jeolojik sözcüğünün 1 adet anlamdaşı, eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu 1 tane kelimeyi inceleyebilirsiniz.