jurnallemekin eş anlamlısı nedir?

jurnallemek kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu 1 adet kelime şu şekildedir: