tepeden inmecilikin eş anlamlısı nedir?

tepeden inmecilik kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu 1 adet kelime şu şekildedir: